Originálne výrobky, dekorácie a darčeky z drôtu
Zuzana Necpálová
Banská Bystrica
Slovensko

© Dizajn Zuzana Necpálová 2018